Stowarzyszenie

"Touristische Gebietsgemeinschaft NEISSELAND e.V." to stowarzyszenie z siedzibą w Görlitz. Zadaniem stowarzyszenia jest promowanie turystyki w sensie zdrowego rozwoju gospodarczego, kulturalnego i ekologicznego. Praca społeczności regionalnej ma na celu koordynację działań jej członków oraz, we współpracy z władzami wyższymi i stowarzyszeniami o podobnych celach, rozwój turystyki i promowanie poczucia powiązania z własnym regionem. Ma to zostać osiągnięte w szczególności poprzez:

  1. realizację reklamy turystycznej, działania informacyjno - promocyjne;
  2. marketing turystyczny dla tego obszaru, w tym ustalenia programowe, reklama i prezentacje krajowe w koordynacji z lokalnymi dostawcami usług, publikacja jednolitej dokumentacji;
  3. zaangażowanie na rzecz ożywienia, zachowania i utrzymania tradycji i zwyczajów kulturowych;
  4. organizację wymiany informacji i doświadczeń, reprezentowanie interesów wobec władz, aktywnych pracowników w turystycznym stowarzyszeniu regionalnym i krajowym oraz rozwój partnerskich powiązań z odpowiednimi firmami marketingowymi;
  5. opracowanie motywu przewodniego dla obszaru wpływów wspólnoty terytorialnej.

Na kolejnych stronach znajdują się obszerne informacje o członkach, statucie i zasadach opłaty składek, jak również o aktualnych i zakończonych projektach TGG.