Szlak rowerowy prowadzący przez miasta Saksonii

Szlak rowerowy o długości ok. 345 km, prowadzi przez wiele miast Saksonii od granicy polsko-niemieckiej w Görlitz do granicy z Turyngią. Na wschód od Drezna, na około 120 kilometrach, trasa przecina cztery z sześciu miast Górnołużyckiego Związku Sześciu Miast, założonego w 1346 roku jako sojusz ochronny i obronny - Görlitz, Löbau, Bautzen i Kamenz.

Na dobrze rozwiniętej, lekko pagórkowatej trasie najlepiej zacząć swoją podróż w Görlitz. Po zwiedzeniu tego wyjątkowego miasta nad Nysą z prawie 4000 zabytków, średniowiecznymi domami halowymi, pięknymi barokowymi budynkami i dzielnicami z okresu grynderskiego, ścieżką rowerową można się udać do Löbau. Kto ma wystarczająco dużo siły w nogach, może się pokusić o wyjazd do małego miasteczka Bernstadt auf dem Eigen i obejrzeć znajdującą się na rynku fontannę umiejscowioną na osi ziemskiej. Po przyjeździe do Löbau należy koniecznie zaplanować wizytę w jedynej zachowanej w Europie żeliwnej wieży widokowej króla Fryderyka Augusta - na wzgórzu Löbauer Berg. Następnie trasa prowadzi do miasta wież - Bautzen oraz do miasta Lessinga - Kamenz. 

  • Długodystansowy szlak rowerowy o długości 120 km
  • Charakterystyka: lekko pagórkowaty profil trasy, trasa dobrze rozbudowana
  • Przebieg na Górnych Łużycach: Kamenz - Bautzen - Löbau - Görlitz

Oznakowanie: czerwone S