Spolek

Územní sdružení nese název „Touristische Gebietsgemeinschaft NEISSELAND e.V." – „Turistické územní sdružení NEISSELAND z. s.“. Je zapsaným spolkem a má sídlo v Görlitz. Úkolem spolku je podporovat cestovní ruch ve smyslu jeho zdravého hospodářského, kulturního rozvoje šetrného k životnímu prostředí. Činnost územního sdružení se zaměřuje na koordinaci aktivit členů a rozvoj cestovního ruchu ve spolupráci s nadřízenými orgány a spolky s podobným zaměřením a podporu povědomí o vlasti. To má být dosaženo zejména těmito činnostmi:

  1. Realizace propagace cestovního ruchu, prací s veřejností
  2. Marketing cestovního ruchu pro tuto oblast včetně tvorby programu, reklamy a nadregionální prezentace v koordinaci s místními poskytovateli služeb, vydávání jednotné dokumentace.
  3. Zapojení se do znovuoživení, zachování a péče o tradice a kulturní zvyklosti.
  4. Organizace výměny informací a zkušeností, zastupování zájmů vůči úřadům, aktivní spolupráce v regionálním a zemském svazu turistického ruchu a vytváření partnerských spojení do odpovídajících marketingových společností.
  5. Rozvoj vize pro spádovou oblast územního společenství.

Na následujících stranách získáte obsáhlé informace o členech, stanovách a členských příspěvcích i probíhajících a ukončených projektech TGG.