Naturzwerge versetzen Berge

Kernanliegen des Projektes ist es, einen gemeinsamen grenzüberschreitenden Beitrag zum Erhalt und Schutz der Umwelt sowie zur Förderung der Ressourceneffizienz zu leisten. Im Detail soll die Attraktivität der Stadt Reichenbach und der Gemeinde Svor im sächsisch-tschechischen Grenzraum durch die Entwicklung von neuen touristischen Angeboten erhöht werden. Diese sollen gemeinsam und zielgruppengerecht vermarktet werden, um die Besucherzahlen zu erhöhen und die touristische Saison zu verlängern.

Die touristische Attraktivität der beiden Projektgebiete soll durch das Projekt erhalten, bzw. erhöht werden. Dies kann nur durch die Aufwertung des gemeinsamen Natur- und Kulturerbes realisiert werden. Ziel ist ein sanfter und nachhaltiger Tourismus, welcher stetig zu einer allgemein guten Wirtschafts- und Gesellschaftssituation beiträgt. Die Vermittlung des gemeinsamen kulturellen Erbes hilft die Naturschutzgebiete zu bewahren und für die Nachwelt zu erhalten.

Es werden Investitionen vorgenommen, um die Straßen- und Weganbindung an die beiden Naturschutzgebiete und die Parkplatzsituation zu verbessern, um so die touristischen Angebote besser erschließen zu können. Des Weiteren entstehen zwei Lehrpfade mit Ruheplätzen, zweisprachigen Beschilderungen u. öffentlichen Erlebnisspielplätzen für Kinder. Außerdem erfolgen verschiedene touristisch orientierte Marketingmaßnahmen und Veranstaltungen, bei welchen die drei Partner aktiv mitwirken und teilnehmen.

Gefördert wird das Projekt durch die Europäische Union über das Kooperationsprogramm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2014-2020.

Lead-Partner:Stadt Reichenbach/O.L.

Projektpartner:Touristische Gebietsgemeinschaft NEISSELAND e.V.

Gemeinde Svor

Projektbeginn:04.12.2015

Projektabschluss:30.09.2019

 

Skřítci z přírody i hory přenesou

Hlavním záměrem projektu je realizovat společný přeshraniční příspěvek k zachování a ochraně životního prostředí a také podpořit účinné využívání zdrojů, zejména přírodního bohatství. Konkrétně dojde ke zvýšení atraktivity města Reichenbach/O.L. a obce Svor v česko-saském příhraničí prostřednictvím tvorby nových turistických nabídek. Tyto nové nabídky budou společně propagovány a zaměřeny na konkrétní cílové skupiny. Cílem je zvýšení návštěvnosti a prodloužení turistické sezóny v daném regionu.

Předloženým projektem usilujeme o získání, resp. zvýšení turistické atraktivity obou regionů. Toho můžeme dosáhnou pouze zhodnocováním společného kulturního a přírodního dědictví. Naším cílem je plynule rozvíjet udržitelný cestovní ruch, který bude trvale přispívat k všeobecně dobré hospodářské a společenské situaci. Zpřístupňování společného kulturního dědictví pomáhá zachovávat chráněné přírodní oblasti a udržovat je pro příští generace.

Budou provedeny investice, které zlepší dopravní a turistické napojení obou přírodních chráněných oblastí, resp. naučných stezek, a zlepší možnosti pro parkování. Dále vzniknou dvě naučné stezky, které budou vybaveny odpočívadly, dvojjazyčným proznačením a veřejně přístupnými zážitkovými herními plochami pro děti. Budou také realizována nejrůznější turistická marketingová opatření a akce, na jejichž přípravě i realizaci se budou podílet všichni tři projektoví partneři.

Projekt byl podpořen z prostředků Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020.

lead partnerovi:Město Reichenbach/O.L.

partneři projektu:Touristische Gebietsgemeinschaft NEISSELAND e.V.

Obec Svor

Zahájení projektu:04.12.2015

Ukončení projektu:30.09.2019