Zázraky krajiny

Hornolužická krajina vřesovišť a rybníků je rájem vyder říčních a orla mořského. Na tomto území hnízdí přibližně 160 druhů ptáků. Mnoho tažných ptáků se při přeletu zastavuje v zemi tisíců rybníků a milovníci nedotčené přírody zde, daleko od veškerého shonu, naleznou klid a odpočinek. Území o rozloze přibližně 30.000 hektarů, které je velmi bohaté na vodu, bylo v roce 1996 zařazeno na seznam chráněných území a je jedinou biosférickou rezervací v Sasku zapsanou na seznamu UNESCO. Díky krajinné rozmanitosti, skládající se z borových lesů na písečném podloží, vlhkých luk, polí, vřesovišť, říčních niv a rybníků, zde podmínky pro život nachází mnoho ohrožených druhů.

Nezapomenutelné přírodní zážitky Vám zaručí návštěva v UNESCO global geoparku Muskauer Faltenbogen. Jedná se o geologický fenomén, který vznikl před přibližně 340.000 lety v době ledové – zalednění Elster. Čelní moréna probíhá ve tvaru podkovy přes hranice Braniborska do Saska a Polska. Suché, písčité náhorní plošiny se střídají s kilometry dlouhými údolími. Svému pestrému zbarvení jezera vděčí rozličným minerálům.

Uprostřed této geologicky zajímavé krajiny se nachází další perlička s titulem UNESCO, Park Muskau, zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO. Tato krásná parková krajina se nejlépe objevuje pěšky, na kole nebo z kočáru.