Zámky, parky & zahrady

Herrmann von Pückler – Muskau (185-1871) byl geniálním zahradním umělcem, píšícím světoběžníkem a rozmařilým milovníkem žen. U Nisy vytvořil nádherný park, který od roku 2004 náleží ke světovému kulturnímu dědictví UNESCO. Krajinářská zahrada se rozkládá po obou březích řeky Nisy. Bez ohledu na německo – polskou hranici lze park prozkoumat buď pěšky, nebo na kole. Ve znovu vybudovaném zámku Neues Schloss se setkáte se zakladatelem parku a jeho dílem v rámci fascinující multimediální výstavy. 

Říše knížete Pücklera dokázala ohromit. Zcela v její blízkosti byl v anglickém stylu založen Park Kromlau. Zejména v době květu rododendronů a azalek je pastvou pro oči. Lesní železnice Muskau s rozchodem pouze 600 mm spojuje obě perly zahradní kultury. Plnou parou přiváží výletníky z Weißwasser/O.L. do Bad Muskau a Kromlau. 

Nedaleko odtud vytváří 6.000 těžkých kamenů harmonii s různými porosty v podobě krajinářské zahrady zcela jiného rázu. V Evropě naprosto jedinečném Lužickém parku bludných kamenů Nochten vedou cesty podél impozantních kamenů, které se do Lužice dostaly ze Skandinávie v době ledové.