Skleněná cyklostezka

Zcela ve znamení skla byla zřízena 33 kilometrů dlouhá cyklostezka, která vede skrz geopark Muskauer Faltenbogen. Cyklostezka Vás povede kolem sklářských hutí, které v minulosti v Dolní Lužici představovaly jedno z nejvýznamnějších hospodářských odvětví. Navštivte sklářskou huť v Döbern a její skleněnou pyramidu a prohlédněte si práci foukačů skla, nebo zušlechťování skla v huti Hedwigshütte.

  • Délka: 33 km
  • Charakter: ca. 10 % vede po silnici
  • Doporučený začátek: parkoviště před bývalou sklárnou Döbern
  • Značení: logo Muskauer Faltenbogen a sklenice na víno

www.muskauer-faltenbogen.de