Imresum

Spolek

Předseda:
Ralf Brehmer
Zástupce:
Heiko Lichnok
Přelíčení
Amtsgericht Dresden
Vereinsregister
13651

Adres

Touristische Gebietsgemeinschaft NEISSELAND e.V.
Elisabethstraße 40, 02826 Görlitz
02826 Görlitz
Sachsen, Deutschland

Kontakt

Telefon
+49 3581 32901-21
Fax
+49 3581 32901-10
E-Mail
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
URL
www.neisseland.de

Fotografie

Angelika Wuntke

Anja Koalick

Bad Muskau Touristik

Bildarchive der Vermieter und regionalen Partner

Birgitt Marusch

Burghotel Landeskrone

C. Hammer

Deutscher Hotelführer© des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes e.V. (DEHOGA)

ENO mbH

Erlichthof Rietschen

Erich Schulze

F. Stäbler

Frank Vincenz

Freizeit- und Campingpark Thräna

Gemeindeverwaltung Boxberg/O.L.

Geschäftsstelle Geopark Muskauer Faltenbogen

Hans Peter Berwig

Hartmut Rauhut

Heiko Lichnok

Klaus Kotzan

Kulturinsel Einsiedel

Maja Daniel-Rublack

Marcel Schröder

Neiße-Tours

Peter Berwig

Rainer Weisflog

R.Garack, www.germaniadrogerie.de

Rainer Große

R. Machnik

René Pech

Sabine Wenzel

Schlesisch-Oberlausitzer Museumsverbund

Sorbischer Kulturtourismus

Sorbisches Kulturzentrum Schleife

Stadtverwaltung Niesky

Stadtinformation Reichenbach/O.L.

Stadtverwaltung Weißwasser/O.L.

Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau

Tino Kittner

Tourismusverband Lausitzer Seenland

Torsten Pötzsch

Uwe Hahn

Wolfgang Kotissek

Wilfried Zinke

zoo-goerlitz.de

 

Všechna práva k fotografiím jednotlivých volnočasových nabídek a poskytovatelů ubytovacích služeb přísluší konkrétnímu poskytovateli.

 

Vyloučení odpovědnosti

Obsah online-nabídky

Autor nepřebírá žádnou záruku za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky z odpovědnosti autora, které by mohly být uplatněny jako materiální nebo nemateriální škody, které by mohly být způsoby použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací, resp. použitím chybných nebo neúplných informací, jsou v zásadě vyloučeny, ledaže na straně autora došlo k prokazatelně úmyslnému nebo hrubě nedbalému zavinění.

Všechny nabídky jsou proměnné a nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje změnu, doplnění, vymazání části stránek nebo celé nabídky bez předchozího oznámení nebo dočasné nebo konečné vymazání publikace.

 

Odkazy a linky

U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí webové stránky („hypertextové odkazy“), které jsou mimo sféru odpovědnosti autora, by se odpovědnost uplatnila pouze tehdy, pokud by autor znal obsah a bylo by pro něj technicky možné a rozumně požadovatelné použití v případě protiprávního obsahu zamezit.

Autor tímto výslovně prohlašuje, v okamžiku umístění odkazu nebyl na odkazovaných stránkách seznatelný ilegální obsah. Na aktuální a budoucí podobu, obsahy nebo autorská práva odkazovaných/spojených stránek nemá autor žádný vliv. Proto se tímto výslovně distancuje od obsahů všech odkazovaných/spojených stránek, které byly změněny po umístění odkazu. Toto konstatování se vztahuje na všechny linky a odkazy umístěné v rámci vlastní internetové nabídky i na cizí příspěvky do knih návštěv, diskuzních fór, seznam odkazů, seznamů emailových adres a jiných forem databází, které byly zřízeny autorem a k nimž je možný externí písemný přístup. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a obzvláště škody, které vzniknou užitím nebo neužitím takto poskytnutých informací, odpovídá pouze poskytovatel stránky, na kterou bylo odkazováno, nikoli ten, kdo linkem na takovéto zveřejnění toliko odkáže.

 

Autorské a známkové právo

Autor usiluje o to, aby ve všech publikacích respektoval autorská práva k použitým obrázkům, grafikám, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům, užíval jím zhotovené obrázky, grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty nebo použil obrázky, grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty bez licence.

Všechny v rámci internetové nabídky uvedené a eventuálně třetími subjekty chráněné značky a ochranné známky neomezeně podléhají ustanovení příslušného platného známkového práva a vlastnického práva konkrétního zapsaného vlastníka. Pouhým prostým uvedením nelze vyvodit závěr, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích subjektů!

Copyright za zveřejněné, autorem samostatně vytvořené objekty náleží výlučně autorovi stránek. Rozmnožování nebo používání takovýchto grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích je bez výslovného souhlasu autora zakázáno.

 

Ochrana osobních údajů

Existuje-li v rámci internetové nabídky možnost k zadání osobních nebo obchodních údajů (emailové adresy, jména, adresy), je možné poskytování těchto údajů uživatelem výlučně dobrovolné. Využití a zaplacení všech nabízených služeb – je-li to technicky možné a rozumně požadovatelné – je možné také bez zadání takovýchto údajů, resp. zadáním anonymizovaných údajů nebo pseudonymu. Využití kontaktních údajů, uvedených v rámci impresa nebo jiných srovnatelných údajů, jako poštovní adresy, telefonního čísla nebo čísla faxu nebo emailových adres třetími subjekty k přeposílání výslovně nevyžádaných informací není dovoleno. Činění právních kroků proti odesílateli tzv. spam-emailů při porušení tohoto zákazu se výslovně vyhrazuje.

 

Právní účinky tohoto vyloučení odpovědnosti

Toto vyloučení odpovědnosti je nutno posuzovat jako součást internetové nabídky, z níž bylo na tuto stránku odkázáno. Pokud části nebo dílčí formulace tohoto textu neodpovídají platné právní úpravě, ať zcela, z části nebo v důsledku změny, zůstávají ostatní části dokumentu ve svém obsahu a svou platností tímto nedotčeny.